Половината от живеещите в Старозагорско са жители на община Стара Загора

Към 31.12.2018 г. в градовете живеят 229 132, или 72.4%, а в селата 87 224, или 27.6% от населението на област Стара Загора. В съответствие с административно-териториалното устройство на България, област Стара Загора е разделена на 11 общини и 148 кметства. Към края на 2018 г. населените места в областта са 206, от които 11 са градове и 195 - села. В 4 населени места няма население. В 23, или в 11.2% от населените места живеят от 1 до 50 души включително. С население над 10 хил. души са 6 общини в област Стара Загора, в които живеят 90.7% от населението на областта.

Най-малка по брой на населението е община Опан, в която живеят 2 469 души, или 0.8% от населението на областта, а най-голяма е община Стара Загора - 156 568 души (49.5%).

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top