Над 70 предложения влизат в днешния дневен ред на общинските съветници в Стара Загора

Над 70 предложения влизат в дневния ред на днешното редовно заседание на общинските съветници в Стара Загора. Сред най-важните точки е Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора - I четене.

Старейшините ще гласуват и приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Стара Загора за 2018 година.Ще бъде разгледано и възлагането на обществен превоз на пътници по нови автобусни линии от областната транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top