28 септември 2022

С над 2 хиляди души е намаляло населението в трудоспособна възраст в област Стара Загора

Населението в трудоспособна възраст в област Стара Загора към 31.12.2018 г. е 184 590 души, или 58.3% от населението на областта, като мъжете са 97 389, а жените - 87 201. Броят на трудоспособното население намалява с 2 338 души, или с 1.3% през 2018 г. спрямо предходната година.

Към края на 2018 г. над трудоспособна възраст са 81 563 души, или 25.8%, а под трудоспособна възраст - 50 203 души, или 15.9% от населението на областта.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 години). Към 31.12.2018 г. в област Стара Загора това съотношение е 68. За сравнение през 2001 г. 100 лица, ,яж ьизлизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 117 млади хора.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top