Швейцарският посланик Н. Пр. Мюриел Берсе Коен посети старозагорска фирма от проекта ДОМИНО

Посланикът на Конфедерация Швейцария Н. Пр. Мюриел Берсе Коен посети „Ате Пласт” ООД Стара Загора, за да се запознае на място с изпълнението на проект ДОМИНО, по който българската образователна система получава швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение. Старозагорската фирма е един от партньорите на Професионалната гимназия по електротехника и технологии „Г. С. Раковски” във въвеждане на дуалното обучение.

На срещата присъстваха Софи Делесер – отговорник за България от страна на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, Даниела Димитрова – програмен директор към швейцарското посолство, Петя Евтимова - ръководител на Проект ДОМИНО, Полина Златарска - член на екипа на проекта, Даниела Пашова - директор на Професионалната гимназия по електротехника и технологии „Г. С. Раковски” и Олег Стоилов - председател на Търговско промишлена палата - Стара Загора. Домакините, представени от членове на ръководството на фирмата - Петя Динчева – производствен директор, Теодора Желязкова – търговски директор и Иво Жеков – финансов директор, разказаха за създадената при тях организация за обучение в реална работна среда на седем ученици от 11 клас на гимназията.

Те изказаха добрите си впечатления от учениците и високо оцениха проекта като изключително полезен за ефективното професионално обучение. Пашова представи гимназията и първата паралелка с дуално обучение по професия електротехник. Тя разказа за много доброто партньорство с бизнеса и конкретно с фирмите партньори в дуалното обучение. Освен „Ате Пласт”, партньор на гимназията по проекта ДОМИНО е и „Мини Марица-изток” ЕАД, където работят останалите 15 ученици от дуалната паралелка. Даниела Пашова заяви, че ще продължи и ще разширява дуалното обучение в гимназията. Олег Стоилов представи останалите професионални гимназии от областта, в които е въведено дуалното обучение по проекта ДОМИНО. Професионалната гимназия „Иван Хаджиенов” в Казанлък е сред първите в България, внедрили дуалното образоване по професията оператор на машини с ЦПУ и където завърши средното си образование първата дуална паралелка. Професионалната гимназия по механотехника и транспорт „Н. Й. Вапцаров” в Стара Загора започна дуално обучение също по професията Оператор на машини с ЦПУ.

Старозагорската Професионална гимназия по облекло и хранене „Райна Княгиня” въведе дуално обучение по професията готвач. „Радостно е, че вече гимназии, без подкрепата на проект ДОМИНО започват дуална форма на обучение, което показва необходимостта и необратимостта на процеса“, сподели Олег Стоилов.
 

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top