15 фирми обявиха 126 свободни работни места за младежи в Стара Загора

В Стара Загора се проведе младежка трудова борса по Проект "Национална EURES мрежа", организирана от Агенция по заетостта София, чрез териториалното й поделение Дирекция „Бюро по труда” - Стара Загора.

Положихме много усилия информация за предстоящата трудова борса да достигне както до фирмите, така и до търсещите работа лица. В резултат на борсата присъстваха 15 ключови за региона работодатели. Всяка фирма беше представена със собствен слайд, а някои от работодателите презентираха дейността си чрез собствени презентации и филми. Информацията до младежите разпространихме чрез персонални покани при посещение в Бюрото по труда, чрез посещение в специализирани институции, /Домовете за деца, лишени от родителска грижа, Центрове за настаняване от семеен тип, Център за кариерно ориентиране, Международен младежки център/, среща с Младежки общински съвет – Стара Загора, фейсбук контакти, официалната страница на Тракийски университет, чрез съобщения в местните медии.

Проведохме две групови мероприятия с цел подготовка на младежите за представяне пред работодател по време на трудова борса, както и много индивидуални консултации по темата, проведени от психолога. Всеки неуверен младеж намери съдействие при подготовка на CV.

В резултат 71 младежи можеха да избират между 126 работни места, от които 80 в сферата на производството. Най търсените позиции от работодателите са за машинни оператори, монтажници, мотокаристи, електротехници. Висшистите можеха да избират между позиции за инженери, стажант в отдел „IT”, търговски представители, мениджъри, зооинженер, служител човешки ресурси. Много предложения има в сферата на селското стопанство за длъжност оранжерийни работници и берачи и заготвители на билки.

За пореден път констатирахме, че младежите не проявяват интерес към селскостопански труд, както и към длъжности в производството, въпреки добрите финансови условия.  На трудовата борса имаше представители на Военно окръжие – Стара Загора, които предоставиха информация за различните възможности за кариерно развитие в армията.

Държавно предприятие ”Българо-германски център” – клон Стара Загора представиха възможностите за обучение и професионално ориентиране, които предлагат и консултираха заинтересованите лица на място.

С фирмите предстоят следващи срещи с цел приемане на заявки за позициите, за които не са срещнали подходящи кандидати на борсата.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top