С над 26% се увеличават приходите от нощувки в Старозагорско през февруари

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през февруари 2019 г. са 8 367, или с 3.8% по-малко в сравнение със същия месец на 2018 година, сочат данните на Националния статистически институт. От всички пренощували лица 89.7% са българи, като по-голямата част от тях (42.4%) са нощували в местата за настаняване с 3 звезди и са реализирали средно по 2.8 нощувки. Пренощувалите чужденци са 860, като 53.3% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.6 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през февруари 2019 г. е 21.9%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 3 звезди (28.5%). Заетостта в местата за настаняване с 4 и 5 звезди е 24.9%, а тази в местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 11.4%. Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата намалява с 0.8 процентни пункта. Намаление на заетостта на леглата е регистрирано при местата за настаняване с 1 и 2 звезди – с 10.8 процентни пункта. При местата за настаняване с 3 звезди и тези с 4 и 5 звезди е регистрирано увеличение съответно с 1.4 и 4.8 процентни пункта.

Приходите от нощувки през февруари 2019 г. достигат 1 143 145 лв., което е с 26.3% повече в сравнение с февруари 2018 година. Увеличение е регистрирано както на приходите от нощувки на български граждани с 26.7%, така на приходите от нощувки на чужди граждани с 25.0%

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top