„Наблюдавано жилище” – Стара Загора стана на 9 години

Сдружение “Самаряни” е с нов договор за предоставяне на социалната услуга „Наблюдавано жилище” – Стара Загора. От април 2010 г., социалната услуга „Наблюдавано жилище“ (НЖ) е разкрита като делегирана държавна дейност в гр. Стара Загора. Оттогава, вече девет години, Сдружение „Самаряни“, като доставчик на социални услуги, управлява и предоставя тази услуга в рамките на обхвата на три последователни тригодишни договора, сключени с Община Стара Загора, след провеждане на съответни конкурсни процедури. Това успешно партньорство ще продължи и през новия период 2019 - 2022 г.,  в рамките на четвърти пореден договор.

Услугата „Наблюдавано жилище” – гр. Стара Загора, разполага с две самостоятелни жилища, всяко от които е с капацитет 4 места. През последните 9 години, за периода април 2010 г. - март 2019 г. в услугата са били настанени общо 44 лица – 28 младежи и 16 девойки. От тях, 35 са израснали в социални институции, а 9 са били отглеждани в семейна среда.

От всички ползватели на услугата НЖ, 12 са били със завършено средно образование, 26 – със завършено основно образование, 2 – със завършено начално образование, 2 – без завършена степен на образование и 2 младежи – съответно учещи в XII клас и в XI клас – на ресурсно подпомагане.

През изтеклите 9 години, на потребителите е оказвано нужното съдействие при търсенето и намирането на подходящо работно място. Към момента на съответното им настаняване, само 4 от младежите са били трудово заети, а за упоменатия по-горе период, 19 души са започнали трайно работа на трудов договор, а други 8 души са имали ангажименти по трудови правоотношения, макар и да са били непостоянни и спорадични.

Социалните услуги без настаняване в НЖ за млади хора от общността се основават на принципа на мобилността, чиято основна характеристика е, че екипът на НЖ, в зависимост от конкретните нужди, може да извършва периодични обходи на терен в различни населени места, главно на територията на община Стара Загора, като инициира подходящи формати на срещи, в които да информира и консултира младежите на място.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top