Изложители от 14 държави представят Енергийна ефективност и възобновяема енергия

Днес започва 15-то издание на изложението и конференциите Енергийна ефективност и възобновяема енергия,  Управление на отпадъци и рециклиране, Интелигентни градове. Изявата се организира от Виа Експо в Зали 5 и 6, ИЕЦ и ще се проведе от 16-ти до 18-ти април.

На официалното откриване приветствени слова ще поднесат:
- Красимир Живков - заместник-министър на Околната среда и водите
- Радосвет Радев, изпълнителен директор на Българска стопанска камара
- Посланик Траян Кебелеу - заместник-генерален секретар, Организация за Черноморско икономическо сътрудничество

Изложители от 14 държави участват. Ще се информирате за последните новости, които могат да бъдат приложени във всяка сфера, ще се запознаете с ползите от високотехнологични инвестиции.  Тенденциите в оползотворяването на възобновяемата енергия се променят, умни системи за управление на сгради и инфраструктура стават все по-ефективни. Авангардни технологии помагат за по-бързия преход към икономика на кръговете.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top