22 септември 2020

График за миене на улиците в Стара Загора на 16 април 2019

Предварителен график за миене на улиците в  Стара Загора на 16 април, вторник.

1 ул. „Христо Ботев“ от ул. „Св. П. Евтимий“ до ул. „Стефан Сливков“
2 ул. „Св. Богородица“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
3 ул. „П. Р. Славейков“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
4 ул. „Св. Кирил и Методий“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
5 ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
6 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
7 ул. „Братя Жекови“ от бул. „Св. П. Евтимий“ до ул. „Ангел Кънчев“
8 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
9 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Славянски“
10 ул. „Българско опълчение“ от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Славянски“
11 ул. „Антон Марчин“ от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Славянски“
12 ул. „Подполковник Калитин“ от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Славянски“

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top