Зелените технологии – златната нишка между икономическо и социално развитие и климатичните промени

Преосмисляне на цялата енергийна система чрез използване на слънцето, водата, вятъра, зeмя без депа, превръщането на отпадъците в ресурс, свързване и дигитализиране на сгради и градската инфраструктура  – това е бъдещето.

Интелигентните решения се развиват стремително и бързото им прилагане в практиката зависи от всички нас. Кои са технологиите, които щадят околната среда, повишават ефективността и конкурентоспособността, създават нови модели на поведение и производство?

От 16 до 18 април, в Зали 5 и 6 на ИЕЦ, София Виа Експо организира традиционните изложения и конференции: ЕЕ и ВЕИ (енергийна ефективност и възобновяема енергия), Save the Planet (управление и рециклиране на отпадъци) и Smart Cities (интелигентни градове). 


Защо да посетите изложенията?

Ще осъществите директен контакт с водещи компании от 14 държави. Те предлагат рентабилни и екологични решения - подходяща инвестиция за бизнеса, общините, селското стопанство и домовете. Част от тях търсят дистрибутори от Балканите.

Ще научите кои са най-разпространените и достъпни възобновяеми източници. Ще се запознаете с новости, чрез които можете да произвеждате соларна, вятърна, хидро-, био и геотермална енергия за собствени нужди и да намалите значително разходите за отопление, вентилация и климатизация. Интерес ще предизвикат когенерационни решения с приложение в промишлеността и големи административни сгради, хотели и др.

Интелигентните решения за сгради, градска инфраструктура, образование и здравеопазване се усъвършенстват постоянно. На Smart Cities изложители ще представят решения за сградна и индустриална автоматизация. Те повишават комфорта, сигурността и оптимизират разходите за ресурси и помагат за взимане на информирано решение. Ще видите подобрени версии на електрически превозни средства и уеб базирани решения за мобилност. Фирма предлага партньорство на хотели, заведения и търговски центрове за изграждане на зарядна инфраструктура.

Благодарение на напреднали технологии отпадъците се превръщат в нови ресурси, енергия, компост и помагат да се направи преходът към кръгова икономика. Иновации реализират ползи за общините, както се намаляват депонираните отпадъци, а бизнесът генерира приходи чрез рециклиране. Уеб базирани системи повишават процентът на оползотворяване на отпадъците, компактни сметосъбиращи машини са подходяща инвестиция за общини с ограничени бюджети.

Теми в конференциите – регистрирайте се за безплатно участие на www.viaexpo.com

· Инвестиционен форум за зелена енергия - политики, финансови инструменти и перспективи

· Семинар „ Енергийно ефективно обновяване на сгради“

· Иновативен софтуер за оразмеряване на топлообменни апарати

· Конференция ‘Sofia Smart City Marketplace’  ще представи продукти, технологии и постижения на компании, университети и научни институти, чрез които може да се реализира концепцията за интелигентните градове.

· Нови инструменти за финансиране на проекти за управление на отпадъци и кръгова икономика

· Презентация на високо технологично решение, което повишава процента на рециклиране на отпадъците до 80%.

 

Дните от 16 до 18 април ще бъдат изпълнени с много разговори, дискусии и обмяна на идеи. Стремежът на организаторите е в рамките на тези 3 дни да съберат на едно място представители на държавната администрация, бизнеса и обществото с цел едно по-чисто бъдеще.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top