Старозагорският омбудсман Надежда Чакърова подкрепя каузата “България дарява”

Категорично заставам зад каузата, децата аутисти да развият различни способности и знания, да помогнем да бъдат социализирани, да разширим хоризонтите и мечтите им за едно по-добро бъдеще", сподели Надежда Чакърова в навечерието на 2 април - световния ден за информираност за аутизма.

Център „Алтернатива 55” Стара Загора работи с деца с ГРР-Аутизъм над 10 години. Чрез тази кауза стремежа е да се създаде устойчива Програма за ранно професионално насочване и обучение на децата от Центъра за социална рехабилитация и интеграция, която да е материално обезпечена и да бъде прилагана дългосрочно. Предвижда се реализиране на Програмата в 3 основни групи дейности, с над 30 деца, съобразени със специфичните възможности на децата: 

1. Дейности, свързани с формиране на умения за готвене; шиене; гладене; отглеждане на цветя-които не само ще развият основни жизнени умения, но и могат да са основа за бъдеща професия. 
2. Дейности, свързани с развиване на умения за работа със съвременни технически средства. Децата ще бъдат обучени за работа с фотоапарат, копирна техника и компютър. 
3. Насочване към IT професии и знания. С програмата се цели разширяване на способностите на децата в областта.
Реализирането на дейностите ще се осъществява в специално оборудван кабинет, като пространството и оборудването са пригодени така, че да бъде гарантирано безопасното и успешно реализиране на програмата. Всяко дете ще работи с помощта и под прякото наблюдение на ангажирания с дейността специалист. 
 
Банкова сметка за дарения: 
IBAN BG88FINV91501215946698 
BIC FINVBGSF 
ПИБ АД Стара Загора

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top