Районна прокуратура-Стара Загора предаде на съд 42 лица през месец февруари

През февруари 2019 г. прокурорите от Районна прокуратура - Стара Загора са решили по същество и са внесли за разглеждане в  съда 42 прокурорски акта срещу 42 лица, както следва: 17 обвинителни акта срещу 17 лица,  23 споразумения за решаване на делото срещу 23 лица и 2 предложения за налагане на административно наказание, по реда визиран в чл.78а от НК срещу 2 лица.

В Районен съд – Стара Загора са били внесени: 3 дела с прокурорски акт за престъпления срещу личността (за причинени телесни повреди, за извършени блудствени действия), 2 дела за престъпления против брака и семейството (незаконно съжителство с непълнолетно лице), 13 дела за престъпления против собствеността (кражби, измами, документна измама), 2 дела за престъпления против стопанството (незаконен добив на дървен материал), едно дело за документни престъпления (ползване на неистински/преправени документи) и 21 дела за общоопасни престъпления (пътнотранспортни произшествия, управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества, управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство, управление на МПС с регистрационни табели за друго превозно средство/управление на нерегистрирано МПС, държане на наркотични вещества).

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top