Обучават безработни за придобиване на професионална квалификация

Близо 8 292 безработни лица ще се включат в обучения за придобиване на професионална квалификация и/или ключова компетентност, като минимум 40 % от тях ще бъдат включени в заетост след това. Обученията са насочени към уязвими групи на пазара на труда, а именно: безработни лица до 29 г. или над 50 г., продължително безработни, лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т. ч. с ниско образование, както и към лица извън работната сила, обезкуражени лица и други.

За Дирекция „Бюро по труда” – Стара Загора броят на безработните лица е 115, а проектите за 2019 са:

ПРОЕКТ „КАТАЛОЗИ” на Българска търговско-промишлена палата ще подготви кадри за работни места и по професионални направления с необезпечено търсене, 40 безработни лица ще се включат в обучение за придобиване на ключова компетентност и квалификация по професията „Продавач-консултант”

ПРОЕКТ „НИЕ СЪЩО МОЖЕМ 2” на Конфедерация на независимите синдикати в България предвижда 15 безработни лица да бъдат включени в обучение по ключови компетентности „Обществени и граждански компетентности” и професия „Работник в озеленяването”.

ПРОЕКТ „Успешни ЗАЕДНО - За Едно Достойно Ново Образование” на Съюз за стопанска инициатива ще включат 20 лица в професионално обучение по професията „Продавач-консултант”.

ПРОЕКТ „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА” на Асоциация на индустриалния капитал в България предвижда включване на 40 безработни лица в обучение за придобиване на ключови компетентности и професионално обучение по професиите „Администратор на хотел” – 20 и „Камериер” – 20. Голяма част от успешно завършилите професионално обучение ще бъдат наети за период не по-малък от 3 на работни места, част от тях ще бъдат субсидирани и финансирането ще 0 бъде споделено между държавата и работодателите.

Повече информация за всеки проект и предлаганите по него възможности за обучение и заетост може да бъде намерена на официалната електронна страница на Агенция по заетостта /www.az.government.bg/ и в Бюрото по труда – Стара Загора, ул. „Стефан Караджа”№8.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top