РИОСВ – Стара Загора провери общинските пазари за търговия на защитени видове растения

От началото на март експертите на РИОСВ – Стара Загора извършват проверки за търговия на защитени растителни видове по общинските пазари в Стара Загора, Сливен и Ямбол. Контролът се осъществява ежегодно за недопускане на търговия с диворастящи защитени растения или части от тях.

При проверките се установи, че на търговските маси не се предлагат за продажба защитени растителни видове, включени в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие. Не се установиха и продажби на видове, забранени за събиране през годината от естествените им находища, съгласно заповед на МОСВ, регламентираща специален режим на опазване и ползване на лечебните растения през 2019 г. Такива забранени видове са бодлив залист, който се използва за аранжиране на цветя, пролетен горицвет, момина сълза и др.

Експертите на РИОСВ – Стара Загора ще продължат да осъществяват контрол на търговията с диворастящи растителни видове и на други търговски обекти – магазини за цветя, които се намират извън общинските пазари. При констатиране на нарушения се налагат глоби, като за физическите лица е от 100 до 5 000 лева, а за юридическите – от 500 до 10 000 лева.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top