С 1,6 % се увеличават коефициентът на заетост в Старозагорско в края на 2018

През четвъртото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 149.3 хил., от които 78.4 хил. са мъже и 71.0 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта е 55.6% (при 52.5% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 1.6 процентни пункта. Коефициентът на заетост при мъжете е 61.2%, а при жените - 50.5%.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. във възрастовата група 15 - 64 навършени години заетите лица са 146.0 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 73.5% (76.2% за мъжете и 70.8% за жените). В сравнение със същото тримесечие на 2017 г. коефициентът на заетост в тази възрастова група се увеличава с 2.1 процентни пункта.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top