Птици от застрашени видове пристигнаха в Стара Загора

Девет птици от застрашени видове пристигнаха в Спасителния център за диви животни в Стара Загора. Всички те са дарени от четири зоопарка от две европейски страни - Австрия и Чехия.

Птиците - две белошипи ветрушки, три белоглави лешояда, един брадат лешояд (който е изчезнал като гнездящ вид в България) и 3 египетски лешояда, бяха посрещнати на старозагорска земя, като пръв бе млад египетски лешояд.

Успяхме да обменим опит, да почерпим идеи, обясняват спасителите при посрещането на деветте птици и разбира се не крият надеждата си, те да бъдат транспортирани в добро здравословно състояние.

За да бъде отбелязано какво е то към момента на пристигането им, пернатите бяха подложени на задължителния преглед от ветеринарния екип на спасителния център.

Новите обитатели ще бъдат приютени в Спасителния център до момента, в който поемат по своя път - част от птиците ще останат в пределите на центъра, други ще бъдат отведени в различни краища на страната ни

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top