ВМРО Стара Загора с предложение за отпускане на еднократна помощ при раждане на дете

Областното ръководство на ВМРО-БНД ще внесе доклад- предложение, който предвижда отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване раждаемостта и отглеждането на деца на територията на общината. Предложението на Патриотите е за осигуряване на помощ на млади семейства при раждането им на първо, второ или трето дете, като условието е родителите да имат минимум завършено средно образование, като за родители с по- висока степен на образование еднократната помощ ще бъде в по- голям размер.

Вносителите на този доклад като мотиви изтъкват, че това е един инструмент, чрез който в община Стара Загора може да се стимулира раждаемостта сред отговорните родители. От ВМРО-БНД предлагат основни задължителни критерии като изискване за отпускането на тази помощ. Критериите са – минимална степен на образование – средно и постоянен или настоящ адрес за двамата родители на територията на община Стара Загора, като поне единия от родителите през последните три години да има постоянен или настоящ адрес на територията на общината. Родителите с по- висока степен на образование, като „Бакалавър“ или „Магистър“ ще получават по-голям размер еднократна помощ.

Предложението е следното꞉
За първо дете при родители с еднаква степен на образование да се изплащат:
1. Родители със средно образование – сума в размер на 200 лв.;
2. Родители с висше образование степен „Бакалавър“ – сума в размер на 250 лв.;
3. Родители с висше образование степен „Магистър“ – сума в размер на 300 лв.

За второ дете при родители с еднаква степен на образование се предвиждат:
1. Родители със средно образование – сума в размер на 500 лв.;
2. Родители с висше образование степен „Бакалавър“ – сума в размер на 600 лв.;
3. Родители с висше образование степен „Магистър“ – сума в размер на 700 лв.

За трето дете при родители с еднаква степен на образование се предвиждат:
1. Родители със средно образование – сума в размер на 1300 лв.;
2. Родители с висше образование степен „Бакалавър“ – сума в размер на 1500 лв.;
3. Родители с висше образование степен „Магистър“ – сума в размер на 1700 лв.

Според официалните източници, раждаемостта в Община Стара Загора е около 1800 деца на година, като приблизително 1/3 от новородените деца са на родители с по-ниска степен от средно образование или без образование. Предложението на Общинското ръководство на ВМРО-БНД - Стара Загора е средствата да се осигуряват ежегодно от бюджета на Старозагорската община. Програмата е част от мерките за справяне с демографската криза и инструмент за стимулиране на устойчив семеен модел, който изключва феномена „раждане на деца заради социални помощи“.

През месец март от местната организация на ВМРО-БНД обявиха, че ще запознаят с предложението си всички политически групи на Общинския съвет на Стара Загора и кмета Живко Тодоров, като ще очаква техните официални становища и подкрепа на инициативата.
 

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top