Близо 906 млн.евро са чуждестранните инвестиции в Старозагорско за 2017

По данни на НСИ преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Стара Загора към 31.12.2017 г. възлизат на 905.9 млн. евро, което е с 1.6% по-малко в сравнение с 2016 година.

С най-голям размер на преките чуждестранни инвестиции е община Гълъбово - 672.1 млн. евро, следвана от община Стара Загора - 110.0 млн. евро и община Казанлък - 76.1 млн. евро. През 2017 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността - 915.0 млн. евро, като е регистриран ръст от 2.5% спрямо предходната година.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top