Община Мъглиж кани на публично обсъждане за бюджет 2019

На основание чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 21 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Мъглиж, Общинска администрация Мъглиж кани гражданите на Общината, ръководители на звена от бюджетната сфера, ръководители на фирми, представители на неправителствени организации от местната общност и медиите на 11 януари 2019 г. от 10,00 ч. в залата на общинска администрация гр. Мъглиж 

Уважаеми съграждани,
Очакваме Вашите мнения, препоръки и предложения за включване в бюджет 2019г. на Община Мъглиж до 10.01.2019 г. по населени места, всеки ден от 8,30 до 16,00 ч., стая 201 Общинска администрация Мъглиж.

Може да изпращате мненията си и предложения за новия Бюджет 2019 на електронната поща ob maglizh@mail.bg

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top