Днес е публично обсъждане на Бюджет 2019 на община Стара Загора

Днес от 17.30 часа в зала „П. Р. Славейков“ ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Стара Загора за 2019 година.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 30 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора, кметът Живко Тодоров отправя покана за участие в общественото обсъждане на Бюджет 2019.

Материали за проекта на бюджета на Община Стара Загора за 2019 година са публикувани на интернет страницата на общината https://www.starazagora.bg/bg/novini/publichno-obsazhdane-na-proekta-na-byudzhet-2019-na-obshtina-stara-zagora

Становища и предложения по проекта за Бюджет 2019 година могат да се представят в деловодството на общината и на електронния адрес: mayor@starazagora.bg, и  s.deneva@starazagora.bg

За допълнителна информация, справки и въпроси - тел. (042) 600 906, (042) 614 634.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top