Коледни бонуси за кметовете и кметските наместници в община Стара Загора

Общинските съветници в Стара Загора одобриха предложението за бонуси на селските кметове в размер на ½ от брутните им възнаграждения за добре свършена работа, с изключение на кметовете на Яворово и Памукчии, които имат административни наказания. Те приеха и Актуализираната програма за разделно събиране на отпадъци.

Общинският съвет гласува още одобряване на план-сметки за предоставяне на услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на общината за следващата година.

Общинският съвет избра Таньо Брайков да го представлява в извънредното общо събрание на акционерите на Индустриална зона „Загоре“, което ще се състои на 27.12.2018 г. То трябва да приеме нов устав, нов адрес и промяната в името заради новия акционер в дружеството „Национална компания индустриални зони“ ЕАД.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top