587 ученици се включиха в Дните на отворените врати на старозагорските предприятия

Дните на отворените врати на фирмите, най-ефективната форма на Европейската седмица на професионалните умения, се проведоха организирано за трети пореден път в област Стара Загора в края на ноември. В тях се включиха 587 ученици от началния и прогимназиалния курс - рекорден брой за този формат. Рекорден брой бяха и фирмите, които отвориха врати - 26, представители от всички области на регионалната икономика. Голяма част от тях участват в проекта ДОМИНО за въвеждане на дуално обучение, реализиран с швейцарска подкрепа, или активно се включват в различни форми на стажуване. Малките ученици имаха възможност пряко да се запознаят с производствения процес в конкретни фирми, което съдейства за формиране на реална представа за тях и въздейства върху професионалната им ориентация.

Европейската седмица на професионалните умения е инициатива на Европейската комисия и има за цел да направи по-привлекателно професионалното образование и обучение (ПОО) в подкрепа на качествените умения и работните места чрез съчетаване на прояви, които се проведоха в цяла Европа на местно, регионално и национално равнище. Заинтересованите страни, които взеха участие в тази Седмица, имаха възможност да споделят примери за високи постижения в областта на ПОО, както и иновативни практики за преподаване, успешни програми за професионално обучение, които насърчават стажовете, обучението на работното място, повишаването на квалификацията и преквалификацията, както и устойчивите партньорства между бизнеса и образованието.

Събитието беше отворено за всички организации в рамките на всяка една от 28-те държави — членки на ЕС, членовете на Европейската асоциация за свободна търговия и държавите кандидатки. България участва активно в Седмицата, на която национален координатор е Министерството на образованието и науката. Координатор за Старозагорска област е Регионалното управление на образованието в партньорство с Областен управител, общинските администрации, Търговско-промишлена палата - Стара Загора и другите регионални работодателски организации.

Дните на отворените врати съдействат за преодоляване на негативната представа за производството и за създаване на позитивна нагласа към професионалното образование, което важен фактор за решаване най-важния проблем стоящ пред работодателите - недостиг на трудови ресурси. Това е бавен и труден процес и за да бъде устойчив са необходими системни и координирани усилия от всички заинтересовани страни - бизнес, образователните институции, национални, регионални и местни власти. Необходимо е професионалното образование да стане приоритетна национална политика. Старозагорска област е пример за регионално партньорство и лидер в прилагане на дуалното обучение. В момента е в ход процедурата по завяване на потребностите на фирмите за обучения по конкретни специалности, което ще определи държавния план-прием на ученици в професионалните
гимназии за учебната 2019/2020 г.

В Старозагорска област още веднъж през годината, се организират Дни на отворените врати на фирмите - през месец април, по време на Областната панорама на професионалното
образование, която тази година ще бъде с нов формат.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top