С 0,8 % намаляват наетите на работа в Старозагорско

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на септември 2018 г. намаляват с 0.8% спрямо края на юни 2018 г., като достигат 104.7 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 5.2% и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 3.4%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в дейност „Операции с недвижими имоти“ - със 7.2%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“- съответно 33.6 и 12.3%. В края на септември 2018 г. в сравнение с края на септември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 0.1 хил., или с 0.1%. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ - с 0.9 хил. и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 0.3 хиляди, а най-голямо увеличение - в „Строителство“ - с 0.5 хиляди. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Финансови и застрахователи дейности“ - със 17.4% и „Професионални дейности и научни изследвания“ - с 11.1%, а най-голямо увеличение - в „Операции с недвижими имоти“ (с 21.9%) и „Хотелиерство и ресторантьорство“ (с 12.3%).

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top