1 146 лв.е средната заплата в Старозагорско през септември

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за юли 2018 г. е 1 076 лв., за август - 1 066 лв. и за септември - 1 146 лева, съобщават от пресцентъра на Националния статистически институт.

През третото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1 096 лв. и намалява спрямо второто тримесечие на 2018 г. с 0.5%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са „Административни и спомагателни дейности“ - с 4.1% и „Добивна промишленост“ - с 3.3%. Увеличение на средната работна заплата е регистрирано в дейност „Финансови и застрахователни дейности“ с 11.2%.

Спрямо същия период на предходната година през третото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 8.4%, като в обществения сектор нарастването е с 9.9%, а в частния - със 7.7%.

В сравнение с останалите области на страната, през третото тримесечие на 2018 г., област Стара Загора е на трето място по показателя средна работна заплата, след областите София(столица) (1 504 лв.) и София (1 109 лв.).

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top