Осем пъти повече въведени в есплоатация жилища в Старозагорско през третото тримесечие

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Стара Загора през третото тримесечие на 2018 г. е 6, с 36 новопостроени жилища в тях. Спрямо третото тримесечие на 2017 г. сградите са с 2 повече, или с 50.0%, а жилищата в тях се увеличават с 32, или осем пъти.

Въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Стара Загора през третото тримесечие на 2018 г. са със стоманобетонна конструкция 50.0% и с тухлена - 50.0%. Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (63.9%), следват тези с три стаи (19.4%), а най-нисък е делът на жилищата с четири стаи - 5.6%.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна - 91 сгради с 559 жилища в тях, Пловдив - 77 сгради с 239 жилища и Бургас - 68 сгради с 543 жилища. Общата полезна площ на всички новопостроени жилища в област Стара Загора през третото тримесечие на 2018 г. е 3 159 кв.м, или нараства повече от седем пъти в сравнение със същото тримесечие на 2017 г., а жилищната площ се увеличава със 700.4% и достига 2 177 кв. метра.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 88.8 кв.м през третото тримесечие на 2017 г. на 87.8 кв.м през същото тримесечие на 2018 година. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Русе 189.5 кв. м, и Благоевград 134.0 кв. м, а най-малка - в областите Разград – 40.0 кв. м, и Бургас - 67.9 кв. метра.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top