Конкурс „Щастлив ден без насилие край мен” в Мъглиж

Община Мъглиж и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Мъглиж организират конкурс за рисунка или есе на тема „Щастлив ден без насилие край мен”.

Целта е децата да представят своята идея за свят без насилие, агресия и зависимости, да посочат неагресивни модели от своето ежедневие и посочат успехи и постижения, които ги правят щастливи. Право на участие имат всички ученици до 7 клас.

Те ще бъдат разпределени в две възрастови групи – от 1 до 4 клас и от 5 до 7 клас. Всяка рисунка или есе трябва да бъде придружена с данни за участника – име, презиме, фамилия, възраст, училище. Техниката и размерът на рисунката са по избор на участника, а есето трябва да е до две страници. Творбите ще бъдат оценявани от независимо жури, а критериите са оригиналност, придържане към зададената тема, самостоятелност на изпълнението.

Крайният срок за изпращане на творбите е 14 ноември в общинска администрация Мъглиж, стая 210.
 

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top