Старейшини гласуват 560 броя на такситата в Стара Загора

Такситата в Стара Загора да бъдат 560 на брой, а условията и реда при разпределение на броя  на автомобилите между превозвачите определя спазването на срока за издаване и валидност на Разрешението за таксиметров превоз при съблюдаване на условията за лоялна конкуренция ще гласуват на октомврийското си заседание общинските съветници утре.

Старейшините ще гласуват и минимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег в размер на 0.70 лв. за дневна и нощна тарифа и максимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег в размер на 0.90 лв. за дневна и нощна тарифа, валидни за територията на община Стара Загора.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top