23 септември 2019

Работодателите в Старозагорско търсят дисциплинирани работници

Областният управител Гергана Микова председателства Комисия по заетост към Областния съвет за развитие. В областна администрация Стара Загора се проведе заседание на Комисията по заетост към ОСР. На него бе изнесена информация от резултатите на второ проучване сред работодателите за потребностите им от работна сила, организирано от АЗ. Проучването се извърши в периода 1 август -17 септември 2018 г. и се проведе на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта, съгласно който Комисията по заетост към Областния съвет за развитие участва пряко в дейностите на изследването.

Над 200 работодатели от областта отговориха на 9 ключови въпроса, отнасящи се до желани компетентности, квалификация, умения и образования на търсения персонал. За най-необходими за настоящия и бъдещ персонал, анкетираните считат знанията и уменията за самоконтрол и дисциплина, а за най-рядко - общуване на чужди езици. Сред ключови компетентности, които работодателите считат, че е необходимо да притежават търсените от тях кадри са инициативност и предприемачество.

През следващите 12 месеца анкетираните са заявили, че ще търсят специалисти с квалификация по следните професии: машинен оператор, продавач – консултант, електротехник, заварчик, електромонтьор, машинен техник, машинен монтьор, оперативен счетоводител, готвач, строителен техник. Данните сочат, че най-голям брой работни места ще се разкрият за машинен оператор – около 200 бр. работни места.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top