Антикорупционният фонд: При поемането на дълг Община Стара Загора е допуснала нередности

Антикорупционният фонд сезира Агенция за държавна финансова инспекция за сериозни нередности при поемането на дългосрочен общински дълг от страна на община Стара Загора. Сумата е в размер на 6 млн. лв. Според правния екип на АКФ е налице разминаване между посочването на вида на дълга и поемането му, обосновано като форсмажорно обстоятелство.

На 8 август миналата година кметът Живко Тодоров, обяви, че общината е със запорирани сметки в размер на около 9 млн. лв.-следствие от окончателно загубено дело по ремонта в квартал "Железник". Кметът отправи покана за публично обсъждане на намеренията за поемане на дългосрочен дълг в размер до 6,56 млн. лв. за финансиране и рефинансиране на текущи ремонти. На следващата седмица бе проведено публично обсъждане за приемане на дългосрочен общински дълг. Кметът определя вида на дълга като „дългосрочен дълг за предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства, поет с договор за общински заем”.  Под форсмажорни обстоятелства той визира запорирането на средствата по делото „Железник”.

Заради некачествено изпълнение на ремонтите в квартала, администрацията отказа да заплати на „Пътстрой” ООД, което постави началото на съдебните дела. На първа инстанция в Старозагорския окръжен съд Общината спечели делото, но Апелативен съд - Пловдив обърна процеса в полза на фирмата. Върховният касационен съд  потвърди апелативното решение.

Според главния финансист на общината Цанка Ганева загубата на едно дело не е форсмажорно обстоятелство, но двойното блокиране на средства няма как да бъде предвидено. По думите й, не става дума за плащане по делото, а за два пъти блокиране на доста сериозен публичен ресурс за едно и също нещо. Ганева припомни, че решението на Общинския съвет за поемане на дълга не е обжалвано, подобен коментар не е направен и по време на общественото обсъждане.


Самият АКФ поиска достъп на обществена информация за това дали е проведена или не процедура по избор на кредитна институция. Форсмажорните обстоятелства и фактите около тях не бяха коментирани в това искане. След като не намериха проблем при провеждането на процедурата решиха да потърсят друг. Това обаче е тяхно право. Те се финансират от определени места и вероятно изпълняват определени задачи”, коментира още финансистът на общината Цанка Ганева.

”Неблагоприятният изход от едно съдебно дело не може да се квалифицира като форсмажорно обстоятелство. Антикорупционен фонд счита, че е налице обосновано съмнение за нарушаване на Закона за общинския дълг във връзка със Закона за публичните финанси при поемането на дългосрочен общински дълг в размер на 6 млн. лв. чрез банков заем. АДФИ от своя страна приема изводите на АКФ като основание за финансова инспекция в община Стара Загора”, пише в съобщение на сайта си АКФ./Дарик

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top