Стартира прием на заявления за работа в държавната администрация

Уважаеми младежи, стартира прием на заявления за работа в държавната администрация 2018 - 2019 по Национална програма „Старт на кариерата”, компонент 1

В срок до 19.10.2018г. включително, кандидатите подават в дирекциите “Бюро по труда” по регистрация или по електронен път при техническа възможност комплект документи със Заявление за кандидатстване по Програмата, в която посочват ведомствата, за които кандидатстват и съответните работни места. Всяко лице може да кандидатства едновременно за три работни места, но до две работни места при един работодател по

Програмата. Чрез бюрото по труда, където сте регистрирани, можете да кандидатствате за работни места в цялата страна.

Обект на Компонент 1 са младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда”.

Работодатели по Компонент 1 са публични администрации - централните ведомства и техните поделения, областните администрации и общините. Програмата се реализира на територията на цялата страна.
Пълният комплект документи са публикувани на интернет - страниците на Министерството на труда и социалната политика (http://www.mlsp.government.bg) и на Агенцията по заетостта (http://www.az.government.bg/).

За клиенти на Бюро по труда – Стара Загора – стая 101, ул. «Стефан Караджа» №8, ет.1.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top