631 безработни са започнали работа за месец в Старозагорско

През месец август 2018г. в област Стара Загора на работа са постъпили 631 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 560 лица, по мерки – 16 лица, по програми – 21 лица, по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – 34 лица.

125 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 204 са от групата на специалистите и 302 са безработни лица без квалификация. По степен на образование с висше образование са 114 лица, със средно 298 и с основно и по-ниско 219 лица.

През отчетния период в бюрата по труда от област Стара Загора са заявени общо 860 свободни работни места, на първичен пазар на труда - 786 и за субсидирана заетост – 74 /от тях 13 по мерки, 14 по програми, финансирани от Държавния бюджет и 47 по ОП ПЧР/.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top