860 свободни работни места са обявени за месец в Старозагорско

През месец август 2018г. в област Стара Загора на работа са постъпили 631 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 560 лица, по мерки – 16 лица, по програми – 21 лица, по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – 34 лица. 125 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 204 са от групата на специалистите и 302 са безработни лица без квалификация.

По степен на образование с висше образование са 114 лица, със средно 298 и с основно и по-ниско 219 лица.

През август в бюрата по труда от област Стара Загора са заявени общо 860 свободни работни места, на първичен пазар на труда - 786 и за субсидирана заетост – 74 /от тях 13 по мерки, 14 по програми, финансирани от Държавния бюджет и 47 по ОП ПЧР/.

С най-нисък относителен дял са безработните  младежи до 19г. – 2,1% /135/. Безработните над 50г. са 1 964 – 30,5 от общо регистрираните, През м.август 2018г. регистрираните младежи до 29г. са 1 112, като делът им е 17,3% от всички безработни лица. Безработните младежи нарастват с 42 лица спрямо предходния месец.

Регистрираните продължително безработни лица с престой в бюрото по труда над 1 година в Област Стара Загора са 1 393 и съставляват 21,6% от всички регистрирани безработни. Спрямо предходния месец броят им намалява с 62 лица. Ниската степен на образование и квалификация предопределят продължителността на престой на лицата с основно и по-ниско образование на пазара на труда. Сегментацията на предлагането на работна сила на областния трудов пазар по признака образование се отличава с трайно доминиращият дял на безработните лица с основно и по-ниско образование – 2 914 души или 45,2%. Спрямо предходния месец те намаляват с 58 бр.

Висшистите съставляват 15,4% и са 989 души. Броят им нараства спрямо предходния месец с 36 бр. Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование съставляват 39,4% от цялата разглеждана съвкупност и са 2 542 лица, спрямо предходния месец нарастват с 15 лица.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top