Багатурци пресъздават фолклорния мит за Ангел войвода в Старозагорско

В Стара Загора стартира реализацията на проект Доброволци пресъздават фолклорния мит за Ангел войвода на Сдружение с нестопанска цел Бага-Тур. Той се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта /2016-2020/ на Министерството на младежта и спорта и ще продължи шест месеца.

Местата на реализация на дейностите по проекта са в зоопарка в Аула Багатур в Стара Загора, в Онгъл Багатур в Мъглиж, на Юндола край Велинград и в местността Паниците край Калофер.

Участници в проекта са млади хора на възраст между 15 и 29 години от Стара Загора, София, Якоруда и членове и доброволци на школа Бага-тур, студенти, ученици от цялата страна, младежи със специални образователни потребности от СНЦ Бъдеще за децата-Казанлък, симпатизанти, участници в хайдушки сдружения.

Тема на проекта Доброволци пресъздават фолклорния мит за Ангел войвода е насърчаване на доброволчеството и припознаване на ролята му като необходим инструмент за подобряване на средата и качеството на живот на общността чрез създаване на условия за неформално общуване и пълноценно оползотворяване на свободното време на младежите.
Проектът цели да насърчи доброволчеството като ползотворен начин за формиране на историческа, здравна и мултифункционална култура чрез участие в инициативи и посветени на хайдутите в България. Легендарната репутация на Ангел войвода предлага изключително атрактивен и занимателен аспект от хайдушкото житие за иницииране и реализиране на младежки инициативи. Води до формиране на знания и умения при търсене, опит за реконструкция и интерпретативни възстановки на фактологически и фолклорни предания.
Основните дейности включват обучения по две програми: Доброволчество и По следите на митовете за Ангел войвода. Младежите ще надграждат своите знания и умения за доброволчеството, използвайки като база вече реализираните проекти. Ще търсят истинността в легендарния фолклор за съществуванието, събитията, народното творчество и спомените в българската памет за Ангел войвода. Атрактивните дейности - инициирани и реализирани, ще помогнат на участниците в проекта да изградят цялостен образ, който да пресъздадат чрез създаване, музициране и филмиране на продукта.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top