Старозагорският лекар с фалшивата диплома вече е с три условни присъди

По обвинителен акт на Районна прокуратура - Стара Загора е осъден И.В., който бе признат за виновен, че упражнявал професия без съответната правоспособност, когато тя е свързана със здравеопазването на населението - престъпление по чл.324 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.26,ал.1 от Наказателния кодекс.

Районен съд - Стара Загора е разгледал делото по общия ред, в 13 съдебни заседания, като са били разпитани свидетели и приети множество писмени доказателства, изискани от РЗОК - Стара Загора, както и от две болнични заведения. Прокурорът, участвал  в съдебно заседание, е поискал на подсъдимия да бъде определено наказание към средния размер от една година и шест месеца „лишаване от свобода“, като на основание чл.66,ал.1 от Наказателния кодекс, изпълнението на наложеното наказание да бъде отложено за срок от три години, както и кумулативно предвиденото наказание „глоба“ в размер на 200 лева. След като бил признат за виновен от Районен съд - Стара Загора на подсъдимия И. В. е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от една година и шест месеца условно с изпитателен срок от три години, както и глоба в размер на 200 лева.

В хода на производството водено срещу И.В. е установено, че през 1985 г. завършил висше образование„Медицина“.  През 1991 г. след успешно положен държавен изпит той придобил права на специалист по ”Вътрешни болести“. През същата година И. В. подал документи да бъде зачислен за специализация по „Кардиология”. Със Заповед е бил зачислен за специализация в болница в гр. Стара Загора, като е започнал специализацията през юли 1991 г. За обучението му по специалност „Кардиология”  му е била издадена книжка на специализиращия. През 1995 г. и през 1996 г. И. В. се явил на държавните изпити за специалност „Кардиология“, които не издържал.

След второто си неуспешно явяване на държавен изпит по специалност „Кардиология”  И. В. се снабдил с неистинско Свидетелство за призната специалност „Кардиология“  През периода 16.05.2003 г. до 30.09.2015 г. в гр. Стара Загора,  е упражнявал професия свързана със здравеопазването на населението, като е практикувал като лекар-кардиолог, сключвайки договори с НЗОК за изпълнение на високоспециализирани и специализирани медицински дейности от пакет „Кардиология“ по специалност „Кардиология“,  както и  в същия период е упражнявал професията „лекар“ със специалност „Кардиология“ в три лечебни заведения в гр. Стара Загора,без да е имал за това съответната правоспособност, изискваща се за тази специалност, съгласно чл.13 ал.2 от Закона за лечебните заведение и утвърдените медицински стандарти по „кардиология“ с Наредба от 25.01.2010 г. на Министъра на здравеопазването, издадена на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения. Присъдата може да се протестира и обжалва пред Окръжен съд-Стара Загора

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top