Районна прокуратура-Стара Загора предаде на съд 119 лица през юли и август

За периода от 1.07.2018 г. до 31.08.2018 г. прокурорите от Районна прокуратура-Стара Загора са решили по същество 80 наказателни производства, като в съда са били внесени  111 прокурорски акта срещу 119 лица - както следва: 52 обвинителни акта срещу 58 лица,  48 споразумения за решаване на делото срещу 50 лица и 11 предложения за налагане на административно наказание, по реда визиран в чл.78а от НК срещу 11 лица.

В Районен съд – Стара Загора са били внесени: 6 дела с прокурорски акт срещу 6 лица за престъпления срещу личността (телесни повреди, закана за убийство, извършени блудствени действия), две дела за престъпления против правата на гражданите (упражняване на избирателно право два или повече пъти и влизане в чуждо жилище), едно дело за престъпления против брака и семейството (за незаконно съжителство с непълнолетно лице), 23 дела срещу 30 лица за престъпления против собствеността (кражби, грабежи, длъжностно присвояване, обсебване, измама), 7 дела за престъпления против стопанството (изпадане в неплатежоспособност, държане на акцизни стоки без бандерол, незаконен добив на дървен материал), 31 дела за документни престъпления (невярно деклариране и ползване на неистински/преправени документи), три дела за престъпления против реда и общественото спокойствие (хулиганство) и 38 дела срещу 39 лица за общоопасни престъпления (пътно-транспортни произшествия с причинени вреди и телесни повреди, управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества,  управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство, управление на моторно превозно средство с регистрационни табели за друго, управление на нерегистрирано МПС, държане на наркотични вещества).

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top