С над 15 % спад на работещите по сделки с недвижими имоти в Старозагорско

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на юни 2018 г. намаляват с 0.3% спрямо края на март 2018 г., като достигат 105.5 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“ - с 15.4% и „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 9.3%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в дейност „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 8.1%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“- съответно 33.8 и 12.4%. В края на юни 2018 г. в сравнение с края на юни 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 0.9 хил., или с 0.9%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 0.6 хил. и „Строителство“ - с 0.5 хиляди, а най-голямо намаление - в „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 0.2 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 21.8% и „Строителство“ - с 10.0%, а най-голямо намаление - във „Финансови и застрахователни дейности“ (с 13.4%) и „Професионални дейности и научни изследвания“ (с 10.0%).

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top