Над 143,3 хил.души са работещите в Старозагорско

През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 143.3 хил., от които 78.5 хил. са мъже и 64.8 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта е 53.1% (при 52.5% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 0.1 процентни пункта. Коефициентът на заетост при мъжете е 60.9%, а при жените - 45.9%.

През второто тримесечие на 2018 г. във възрастовата група 15 - 64 навършени години заетите лица са 140.2 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 70.2% (75.8% за мъжете и 64.4% за жените). В сравнение със същото тримесечие на 2017 г. коефициентът на заетост в тази възрастова група се увеличава с 0.1 процентни пункта.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top