Безработицата в община Стара Загора падна до 2,6%

Равнището на безработица в област Стара Загора през  юни е 4.4 на сто при 5.74 на сто за страната. Равнището на безработица намалява с 0.23% спрямо предходния месец. Спрямо  юни 2017г. равнището на безработица намалява с 1.0% /от 5,4 на 4,4%/.

Към 30 юни 2018г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Стара Загора е 6 434 като спрямо предходния месец /6 781/ е отчетено намаление от 347 души, а в сравнение с м. юни 2017г. регистрираните безработни са с 1 498 по-малко /от 7 932 лица на 6 434 лица/.

С най-ниско равнище на безработица са общините Стара Загора – с 2.6%, Павел Баня – с 2.7% и Казанлък с 3.1%, а с най-високо – община Братя Даскалови – 31.9%, община Николаево – 30.8% и община Гурково – 18.9%.

Област Стара Загора се нарежда на шесто място по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната след областите София (1.9), Бургас (3.1%), Варна (3.2%), Габрово (3.6%) и Добрич (4.2%)

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top