С близо 20 % се увеличават посещенията на чужденци в музеите в Старозагорско

Посещенията в музеите през 2017 г. са 301.7 хил. и в сравнение с 2016 г. намаляват с 1.2%. Приблизително една пета от тях (66.1 хил.) са осъществени в дните със свободен вход. Регистрирано е увеличение на посещенията на чужденци в музеите със 17.7%.

През изминалата година в действащите 5 театъра в област Стара Загора са организирани 1 057 представления, посетени от 123.1 хил. зрители, като в сравнение с 2016 г. представленията се увеличават с 9.4%, а посещенията намаляват с 2.7%. Средният брой посетители на едно представление намалява от 131 лица през 2016 г. на 116 лица през 2017 година.

Разпределението на театрите по вид и реализирани постановки през 2017 година е следното:
 2 драматични театъра с 529 представления;
 2 куклени театъра с 363 представления;
 1 оперен театър със 165 представления.

В края на 2017 г. кината в област Стара Загора са 3, а киноекраните - 14. В сравнение с предходната година прожекциите в кината се увеличават с 14.4%, а посещенията намаляват с 0.8%. Прожектирани са 465 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 30 български, 72 европейски, 359 от САЩ и 4 от други страни. През 2017 година се наблюдава увеличение на посещенията на български (над четири пъти) и европейски (с 65.3%) филми спрямо предходната година, докато посещенията на филми от САЩ и от други страни намаляват съответно с 11.0% и 40.0%.

През 2017 г. в област Стара Загора извършва дейност 1 регистриран и лицензиран радиооператор, който е излъчил 8 760 часа радиопредавания. На територията на областта функционират 5 регистрирани и лицензирани български телевизионни оператора, което е с 3 по-малко от предходната година. Излъчените програми са с обща продължителност 35 142 часа, или с 8.5% по-малко в сравнение с 2016 година.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top