Няма да се отвори движението през бившия завод „Берое” в Стара Загора

Сериозен дебат на юнската редовна сесия на общински съвет Стара Загора предизвика предложението на общинския съветник Кольо Димов за аварийно реализиране на транспортна схема към Общия устройствен план на Стара Загора, касаеща свързването на ул. „Калояновско шосе” и кръстовището на улици „Отец Паисий” и „Бяло море” през територията на бившия завод „Берое". Най-напред вносителят оттегли думата „аварийно“, след това общинските съветници умуваха дали това предложение е разумно и целесъобразно, тъй като ще се изисква отчуждаване на терени от частни имоти. При гласуването предложението не се прие.

Безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост за срок от пет години бе предоставено на СНЦ „Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора“ и на Сдружение „Самаряни” Стара Загора. Старейшините приеха и предложения за уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в различни райони на Общината.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top