Европейските измерения на професионалното образование обсъждат в Стара Загора

Шеста регионална конференция на тема „Европейските измерения в професионалното образование и обучение“ се провежда днес  в Стара Загора. Тя е организирана от Националната агенция за професионално образование и обучение. Във форума участват директори на училища, учители, представители на бизнеса и на синдикатите.
„Професионалното образование заема значимо място в нашата образователна система. Според последните статистики над 50% от учениците предпочитат Професионалните гимназии. Надявам се, че проблемите и добрите практики, които ще бъдат обсъдени на конференцията, ще помогнат за развитието на професионалното образование. Нека всички заедно да работим затова“, каза при откриването Пенка Чавдарова, началник отдел „Образование“ в Община Стара Загора. 

„В Старозагорския регион всички професионални гимназии работят  съвместно с бизнеса. Община Стара Загора и Областната управа ни подкрепят. Провели сме много срещи и форуми, за да покажем, че професионалното образование е значимо и става все по-привлекателно“, сподели Татяна Димитрова, началник на Регионално управление на образованието. Тя разказа за Областната панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране и непрекъснатото надграждане в инициативите там. Припомни, че Стара Загора е първенец в развитието на дуалното обучение и пожела на участниците ползотворна работа и добри идеи за развитие на професионалното образование.

Конференцията бе открита от инж. Емилияна Димитрова, председател на Националната агенция с доклад ролята на НАПОО в променящия се свят на професионално образование.
Участниците ще се запознаят с ролята и дейността на Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) и на Европейската мрежа за обмен на опит в професионалното образование и обучение (ReferNet). Беше демонстрирана възможността да се ползва информация (доклади, анализи, диаграми, добри практики), публикувана на интернет страниците на CEDEFOP и ReferNet.

Сдружението  на хотелиерите и ресторантьорите в Стара Загора и Професионалната гимназия по облекло и хранене „Райна Княгиня“ ще участват с презентация на тема „Училище за бизнеса и бизнес за училището“.

Ще бъдат обсъдени въпроси свързани с партньорството между Центровете за професионално обучение и бизнеса, както и ЕВРОПАС приложението към сертификата за професионална квалификация – инструмент за разпознаване на квалификации, придобити в други страни и др.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top