Малко над 27 500 са учениците в Старозагорско

Към 1 октомври 2017 г. в област Стара Загора учебни занятия се водят в 100 общообразователни училища, като в сравнение с предходната година броят им остава непроменен.
През учебната 2017/2018 година броят на учениците във всички видове общообразователни училища е 27 579. В сравнение с предходната учебна година броят учениците в общото образование намалява с 3.2%.

През 2017 г. основно образование 2 в общообразователните училища са завършили 4 391 ученици, а средно образование – 1 028 ученици. Учителите в общообразователните училища през учебната 2017/2018 г. са 2 068, или с 9.0% повече в сравнение с предходната учебна година.

Професионалното образование и обучение в област Стара Загора през учебната 2017/2018 година се осъществява в 18 професионални гимназии, 2 училища по изкуствата, 1 спортно училище и 1 професионален колеж с прием след средно образование. Общият брой на учащите в професионалното образование и обучение през тази учебна година е 8 202 и в сравнение с предходната година нараства със 7.1%.

В програмите за придобиване на трета степен професионална квалификация учащите са 6 637, в програмите за придобиване на втора степен професионална квалификация - 1 468, в програмите за придобиване на първа степен професионална квалификация - 82 и в професионални колежи след средно образование за придобиване на четвърта степен професионална квалификация учащите са 15.

През настоящата учебна година учителите в професионалните училища за придобиване на втора и трета степен професионална квалификация са 543 като 75.7% от тях са жени. В сравнение с предходната учебна година броят им се увеличава с 2.6%. През 2017 г. в професионалните училища 669 ученици са завършили основно образование и 1 213 са завършили средно образование.През учебната 2017/2018 година общият брой на студентите, включващ записаните в образователно-квалификационните степени „професионален бакалавър“, „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“ е 5 299 и е с 0.8% повече в сравнение с предходната учебна година.

През изминалата 2017 г. висше образование степен „бакалавър“ и „магистър“ са завършили 990 студенти, „професионален бакалавър“ - 67 студенти, а 20 души са получили диплома за придобита образователна и научна степен „доктор“.Преподавателите, обучаващи студентите в област Стара Загора се увеличават с 5.2% спрямо предходната година и техният брой достига до 582, като 310 от тях са жени.

 

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top