Осем студенти на Тракийски университет с награди от конкурс

Осем студенти от специалност „Агрономство“ на Аграрен факултет на „Тракийски университет“ награди  „Евро Ферт“ АД - Димитровград. В рамките на конкурса, обявен от една от водещите компании в търговията с минерални торове в България, те писаха реферати по две теми: „Балансирано торене на земеделските култури“ и „Азотното торене – важен фактор за разгръщане на добивния потенциал при полски култури“.

Отличените на първо място Гергана Петкова и Зорница Русева получиха грамоти и едномесечен платен стаж в компанията, която е една от водещите в България за търговия с минерални торове. Те ще се запознаят с работата на производствените мощности на територията на торовия производител „Неохим“ АД – Димитровград, технологията за получаване на химически чиста вода, за получаване на азот и кислород, за производство на амониев нитрат, смесени торове и др. Останалите участници в конкурса получиха грамоти и подаръци.

Конкурсът се провежда за втора поредна година и е посветен на празника на Аграрния факултет 6 май. С него ръководството на „Евро Ферт“ цели да стимулира студентите да подобряват своите знания, получени по време на образованието им. Наградите връчи Йордан Стойков, директор „Анализи и развитие на пазара“ в компанията. Студентите получиха подаръци и от ръководството на факултета за труда, който са положили.

Приветствено слово към присъстващите отправи зам.-ректора на ТУ проф. дсн Гюрга Михайлова, която изрази своята гордост с постиженията на студентите в университета.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top