По-малко деца, повече детски градини в Старозагорско през 2017

Към 1 декември 2017 години в област Стара Загора функционират 75 самостоятелни детски градини с директор. В сравнение с предходната година, броят им се увеличава с 1 или с 1.4%. В тях са записани 10 231 деца, от които 5 286, или 51.7%, са момчета. В сравнение с предходната година броят на децата намалява с 2.3%.Местата в детските градини нарастват от 10 666 за учебната 2016/2017 г. до 10 764 за 2017/2018 година.

Обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване, за учебната 2017/2018 година е 76.9%, или с 2.1 процентни пункта по-малко спрямо
учебната 2016/2017 година. Средният брой деца в една детска градина за област Стара Загора е 136 (120 за страната). Една група се формира средно от 25 деца (24 за страната). Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 850, като в сравнение с предходната учебна година намалява с 6 души, или с 0.7%. Детските учители са 797 или 93.8% от педагогическия персонал.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top