Втора Национална конференция „Общественото здраве - глобален приоритет в науката и практиката“ в Стара Загора

Българско научно дружество по обществено здраве и Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора организират Втора Национална конференция „Общественото здраве - глобален приоритет в науката и практиката“ - 14-15 юни 2018 г. , СПА Хотел „Калиста“, Старозагорски минерални бани.

Научни направления върху, които ще има изнесени доклади са:

 Социална медицина
 Здравен мениджмънт;
 Здравни грижи;
 Медицина на бедствените ситуации
 Епидемиология;
 Физикална медицина, медицинска рехабилитация и ерготерапия
 Етични и деонтологични проблеми в общественото здраве.
 История и философия на медицината.
 Икономика на здравеопазването;
 Информационни технологии и биостатистика;
 Оценка на здравни технологии
 Медицинско право;
 Околна среда и здраве
 Трудова медицина,
 Хранене и диететика;

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top