Представят възможности за финансиране на бизнес идеи на старозагорски младежи

На 17 май от 10,15 часа в зала на Комплекс «Форум» Областен информационен център – Стара Загора организира провеждане на информационни срещи на тема: „Възможности за финансиране чрез Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ в Стара Загора и Казанлък.

Представители на Фонд мениджър на финансови инструменти в България и финансовите посредници ще предоставят информация за финансовия инструмент за микрокредитиране със споделен риск по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и предстоящите финансови инструменти по Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020.

Финансовите инструменти (ФИ) се използват в България за първи път през предходния програмен период 2007-2013 г. чрез инициативата „JESSICA“ за градско развитие и инициативата „JEREMIE“ за финансиране на МСП. ФИ представляват специализирани финансиращи схеми, които ще играят все по-голяма роля в бъдеще, като все по-голяма част от
бюджета на ЕС се заделя за тях.

 Събитието е насочено към представители на бизнеса и активни млади хора от региона, търсещи възможности за реализиране на своите бизнес идеи.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top