Районна прокуратура-Стара Загора предаде на съд 70 лица през април

За периода от 1.04.2018 г. до 30.04.2018 г. прокурорите от Районна прокуратура - Стара Загора са решили по същество 66 наказателни производства, като в съда са били внесени  66 прокурорски акта срещу 70 лица. От тях 18 обвинителни акта срещу 18 лица,  41 споразумения за решаване на делото срещу 45 лица и 7 предложения за налагане на административно наказание по реда, визиран в чл.78а от НК срещу 7 лица.

В Районен съд – Стара Загора са били внесени: едно дело за престъпление срещу личността (за извършени блудствени действия), 4 дела за престъпления против брака и семейството (за неплащане на издръжка и незаконно съжителство с непълнолетно лице), 13 дела срещу 17 лица за престъпления против собствеността (кражби, грабежи), 3 дела за престъпления против стопанството (изпадане в неплатежоспособност, държане на акцизни стоки без бандерол, незаконен добив на дървен материал), едно дело за престъпления против правосъдието (за набедяване), две дела за документни престъпления (невярно деклариране и ползване на неистински/преправени документи), 5 дела за престъпления против реда и общественото спокойствие (хулиганство, предаване на невярно повикване за помощ, получаване на нетрудови доходи по неморален начин) и 37 дела за общоопасни престъпления (палеж, управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества,  управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство, управление на автомобил с регистрационни табели за друго превозно средство, противозаконно отнемане на МПС, държане на наркотични вещества).

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top