Международна научна конференция “Аграрна наука и бизнес - ICASAB 2018“ в Тракийски университет

От днес до 12 май  ще се проведе Международна научна конференция "Аграрна наука и бизнес – ICASAB 2018". 

Съорганизатори на научния форум са Аграрен факултет в Тракийски университет - Стара Загора и Аграрен факултет в Университет Улудаг - Бурса, Турция. Участие в конференцията са заявили учени от България, Турция, Полша, Англия, Русия, Македония, Румъния, Нигерия.

Целта на ICASAB 2018 е разпространението на нови знания в областта на Аграрната наука, засилването на връзките между различните университети и институти и обмяната на знание между университети, организации, изследователи и бизнеса.

Научни разработки ще бъдат представени в пет секции:
„Животновъдни науки“,
„Растениевъдни науки“,
„Екология, околна среда и качество на храните“,
„Аграрна техника и технологии“
и секция за студенти и докторанти

 

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top