Иновативна социална услуга предлага Сдружение “Самаряни” на територията на старозагорското село Калитиново

Иновативна социална услуга предлага Сдружение “Самаряни” на територията на старозагорското село Калитиново.Самарянският проект “Къщата на семейството и общността” (КСО) нов тип услуга, с капацитет 8 потребители, ориентирана към нуждите на следните целеви групи: децата от 0 до 5-годишна възраст, живеещи на територията на с. Калитиново, община Стара Загора; родителите или настойниците, както и семействата на тези деца; и цялата местна общност на с. Калитиново.

В рамките на КСО  е планирано да се извършват дейности, които по същество са мерки за закрила в семейна среда, съгласно Закона за закрила на детето Услугата е насочена към дългосрочно и устойчиво създаване и функциониране на общностен център в с. Калитиново, за развиване на личния и местния обществен ресурс, което ще спомогне за повишаване на общото благосъстояние на местното население, социалното благополучие на отделните семействата, и осигуряването на една по-добра и справедлива грижа, съответстваща на нуждите на децата на различна възраст. В тази връзка, предоставянето на услугата е предвидено да се осъществява в две специално обособени помещения, в сградата на Кметството на с. Калитиново.

Пеоектът се осъществява благодарение на финансовата подкрепа на Фондация “Лале” и Фондация “ОАК”, по Програма “Силата на семейството и общността”, в партньорство с Кметството на с. Калитиново и Община Стара Загора,  получи Лиценз от Държавната Агенция за закрила на детето № 1250 от 03.04.2018 г., и Удостоверение за регистрация от Агенция социално подпомагане № 00422-0007 със Заповед № РД1-139/16.04.2018 г., с което се превърна в иновативна социална услуга.

 

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top