Старозагорският омбудсман подкрепи инициирането на законодателни промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация

Тази седмица омбудсманът на община Стара Загора Надежда Чакърова-Николова взе участие и подкрепи инициирането на законодателни промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация, регламентиращи избора и правомощията на общински омбудсмани.

Националният омбудсман Мая Манолова и Националното сдружение на местните обществени посредници в Република България внесоха заедно  в деловодството на Народното събрание проект за промени в ЗМСМА след широка обществена дискусия, организирана в парламента, на която бяха обсъдени възможните решения за облекчаване процедурата на избор с цел във все повече общини да съществува институцията омбудсман, защитаваща правата и интересите на гражданите при взаимодействието с местните органи на самоуправление. Нужни са повече местни обществени защитници, което се доказва от ефективната работа на действащите в момента в големите български градове.

Във форума активно участие взеха народни представители, г-жа Янкова – зам.-председател на парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, г-жа Георгиева - изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България, инж. Дамяновски – изпълнителен директор на Националната асоциация на председателите на общински съвети, експерти в различни обществени области и др.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top